คัดเลือกนักศึกษา โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2564

17 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหลักสูตร

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 นำโดยอาจารย์อับดุลรอฮิม รอยิง และ อาจารย์นุสรัน เฮาะมะ อาจารย์ในหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ได้เป็นตัวแทนของสาขาเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษา ในโครงการครูรัก(ษ์) ถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564