กิจกรรม 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม

24 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ด้วยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มีกำหนดจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม
ซึ่งสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาได้ทำกิจกรรมเกี่ยว น้ำสมุนไพร บำรุงธาตุ เพื่อสุขภาพ โดยมีนักศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมนี้ 

ณ บริเวณลานวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา