กิจกรรมปีใหม่ผู้ตัดสิน ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๒๖) และอบรม ผู้ตัดสิน THAI LEAGUE 4

28 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

      เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562  โดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมปีใหม่ผู้ตัดสิน ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๒๖)
และอบรมผู้ตัดสิน THAI LEAGUE 4 โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1  เข้าร่วมโครงการดังนี้ 

  1. นายฟิรฮัน อูเซ็ง
  2. นายอีรีฟาล  สะแลแม
  3. นายมูฮัมมัดไฟซาร์  บินมามะ

 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร