นิทรรศการเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ

11 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เข้าร่วมชมนิทรรศการเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ลานกิจกรรมชั้น3 โรงภาพยนตร์ ศูนย์การค้าโคลีเซี่ยม จ.ยะลา