ผลการแข่งขันปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย คัดภาค 4 (ภาคใต้)

27 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น

ชมรมกีฬาปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด  11  คน  จากประเภทต่อสู้  และประเภทปันจักลีลา  

ผลสุปการแข่งขัน  ทางชมรมกีฬาปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ทำผลงานได้  1 เหรียญเงิน  และ  2  เหรียญทองแดง

จากประเภทปันจักลีลาคู่  หญิง  (กานดา)  เหรียญเงิน

  1.  นางสาวนุชธิดา  ดาสีรักษ์                   นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
  2. นางสาวไลลา  มาโซ                          นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโลโลยี

จากประเภทปันจักลีลาเดียว  หญิง  (ตุงกัล)  เหรียญทองแดง

  1. นางสาวอามีรา  บาเห็ง                        นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา

จากประเภทปันจักลีลาทีม  หญิง  (รือกู)  เหรียญทองแดง

     1.  นางสาวโซเฟีย  บินอาแวหามะ               นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา

     2.  นางสาวยารีนะห์  อาแว                       นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา

     3.  นางสาวยายี  เย๊ะ                              นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา