ผลการแข่งขันปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

18 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น

ผลการแข่งขันปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยประทาน สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าที่ปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การค้าแฟชั่น  ไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร    
ประเภท ปันจักลีลา (ตุงกัล) เดียวหญิง
เหรียญทองแดง
นางสาวอามีนา บาเห็ง น.ศ. สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
และประเภท (กานดา) คู่หญิง
เหรียญทอง 
นางสาวนุชธิดา ดาสีรักษ์ น.ศ. สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา