งานตลาดนัดวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์

15 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

งานตลาดนัดวัฒนธรรม จัดโดยฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยทีมนักศึกษาทั้ง 12 หลักสูตรที่สร้างสรรค์ผลงานดีในงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ และมีความเป็นวัฒนธรรมที่นักศึกษาได้ร่วมถ่ายทอดออกมา เช่น การแต่งกาย การแสดง การทำอาหาร การทำของเล่นพื้นบ้าน