สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา แจกคู่มือนักศึกษา

1 พฤศจิกายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ได้แจกคู่มือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ โรงยิม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา