บุคลากร

ดร.สมฤดี ปาละวัล
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 0-7329-9626 (42200)

อีเมล์ : [email protected]


ดร.กอเดช อ้าสะกะละ
(อาจารย์)

เบอร์ติดต่อ : 0-7329-9699 (42200)

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์อุชุพร บถพิบูลย์
(อาจารย์)

เบอร์ติดต่อ : 0-7329-9699 (42200)

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์
(อาจารย์)

เบอร์ติดต่อ : 0-7329-9626 (42200)

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์พุมพนิต คงแสง
(อาจารย์)

เบอร์ติดต่อ : 0-7329-9626 (42200)

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์วราห์ เทพณรงค์
(อาจารย์)

เบอร์ติดต่อ : 0-7329-9626 (42200)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวฟารีซา กะนาเปะ
(เจ้าหน้าที่ธุรการ สาขาวิชาการประถมศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 0-7329-9626 (42200)

อีเมล์ : [email protected]