กิจกรรมขับขานเพลงครู "พระคุณที่สาม" โดยนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

28 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) คลิป VDO

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด