อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเป็นพิธีกร”

29 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 โดยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเป็นพิธีกร” โดย คุณปัทมา เนียมบดี นักประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นพิธีกรให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1 จำนวน 36 คน  ณ ห้องประชุมเซียนตานฮวา ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา