เรื่องการประดิษฐ์ของใช้จากใบตองเพื่อเป็นภาชนะตกแต่งในการจัดทำอาซูรอ

15 มีนาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

           ด้วยสาขาประถมศึกษาได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมกวนอาซูรอสาขาประถมศึกษา เรื่องการประดิษฐ์ของใช้จากใบตองเพื่อเป็นภาชนะตกแต่งในการทำอาซูรอ ให้กับนักศึกษาสาขาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1,2 จำนวน 60 คน ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา