การประดิษฐ์ของใช้จากใบตอง

7 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 โดยวิทยากร อาจารย์อารีย์ มณีประวัติ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา มาให้ความรู้ในเรื่องการประดิษฐ์ของใช้จากใบตอง ในรายวิชา 1110205 การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับครูประถมศึกษา โดยมีอาจารย์สมฤดี  ปาละวัล เป็นอาจารย์ผู้สอน ผู้เข้าร่วม นักศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4  โดยจะเน้นศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีไทย ตลอดจนช่วยให้เกิดความสุขทางใจและยังเป็นอาชีพได้ เช่นประดิษฐ์ภาชนะใส่ดอกไม้ ขนม ผลไม้ และใส่อาหาร งานใบตองนั้นมีมากมายทั้งในชีวิตประจำวัน โอกาสพิเศษ