บุคลากร

นางสาวซอลีฮ๊ะ มอน๋อง
(หัวหน้างานจัดการศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073299659 (40003)

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ
(หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)

เบอร์ติดต่อ : 073699659 (42400)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวนูรุลฮูดา สิเดะ
(นักวิชาการศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073299659 (40003)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวปัทมะห์ จารง
(เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกฯ)

เบอร์ติดต่อ : 0872902366 ()

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวนูรซูลา เจ๊ะเละ
(เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกฯ)

เบอร์ติดต่อ : 0937927052 ()

อีเมล์ : [email protected]