นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Extra Time (กลุ่มขยายผล) กิจกรรมวิ่งตอนเช้า

18 ตุลาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Extra Time (กลุ่มขยายผล)

กิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพทางกาย (Health) วิ่ง ทุกเช้าวันพุธและพฤหัสบดี เวลา 05.30 -06.30 น. ณ หอประชุมหลังเล็กปีกซ้าย เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป 

ขอให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ไปตามวันและเวลาดังกล่าวด้วยนะคะ