นักศึกษา ค.บ.ชั้นปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู ในหัวข้อ “เรียนรู้ต้นแบบครูดี”

8 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 7 มีนาคม 2563 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู สำหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 กิจกรรมเริ่มต้นจากทีมสวัสดิการและนันทนาการเพื่อเตรียมความพร้อม โดย นักศึกษาหลักสูตรการสอนอิสลามศึกษา ชั้นปีที่ 3 จากนั้นจึงเข้าสู่ช่วงของการบรรยาย ในหัวข้อ "เรียนรู้ต้นแบบครูดี" โดย คุณครูพลอยไพลิน ลิ้มพงศ์พันธ์ ครูชำนาญการ จากโรงเรียนบ้านตะโละซูแม ผู้ได้รับรางวัล "พระพฤหัสบดี" ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 มาร่วมให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ สร้างแรงบันดาลใจที่ดีในการเป็นครูให้กับนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างมาก จัดขึ้น ณ ห้องประชุมซาลัค ชั้น 4 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ภาพถ่ายโดย นักศึกษาสาขาการสอนอิสลามศึกษา (ทีมสวัสดิการ)