นักศึกษา ค.บ.ชั้นปีที่ 4 ร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู ในหัวข้อ “ครูผู้สร้างสันติภาพ”

8 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 7 มีนาคม 2563 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู สำหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 กิจกรรมเริ่มต้นจากทีมสวัสดิการนำการนันทนาการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ช่วงบรรยาย โดย นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 4 จากนั้นจึงเข้าสู่ช่วงของการบรรยาย ในหัวข้อ "ครูผู้สร้างสันติภาพ" โดย คุณครูสุเทพ เท่งประกิจ ครูนักพัฒนาจากโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส ผู้ได้รับ "รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 มาร่วมให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา