นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 พร้อมใจร่วมกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกฯและปัจฉิมนิเทศ คณะครุศาสตร์

14 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ 14 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต โดยมีผู้บริหาร ประธานหลักสูตร และคณาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรมในครั้งนี้ ถูกจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือกันระหว่างฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยเริ่มจากการรับชมวีดิทัศน์ถอดบทเรียน-สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากนั้นเป็นการรับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครู" โดย รองศาสตราจารย์ดุษฎี มัชฌิมาภิโร อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ และต่อด้วยการรับชมวีดิทัศน์จากประธานหลักสูตรอวยพรแก่นักศึกษา พร้อมด้วยการขับร้องประสานเสียงในบทเพลง รางวัลของครู ที่นักศึกษาตั้งใจขับร้องเพื่อมอบให้แก่คณาจารย์ทุกท่าน อีกทั้งมีตัวแทนนักศึกษากล่าวความรู้สึกและคำขอบคุณแด่คณาจารย์ ปิดท้ายด้วยการรับมอบเข็มที่ระลึกในงานปัจฉิมนิเทศที่จัดขึ้น สร้างความประทับใจและรอยยิ้มเปื้อนน้ำตากันถ้วนหน้า

 

ดูภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก