กิจกรรมเสริมประสบการณ์ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4

9 กันยายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ (8 กันยายน 2564) ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู โดยมีนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมหลักในครั้งนี้ ได้พูดคุยถึงหัวข้อ “การบันทึกการสอนและตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Camtasia” ได้รับเกียรติจากวิทยากร มาร่วมแลกเปลี่ยนกันในประเด็นดังกล่าว โดยคุณธนภัทร นาคิน หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานวิทยบริการและเทศโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่สละเวลามาร่วมกันอัดแน่นเนื้อหาสาระและความสนุกสนานให้กับนักศึกษาอย่างเต็มอิ่ม ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting

#EDUYRU

#พลังครูพลังแผ่นดิน