ขอเชิญรับชมการแสดง "ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔"

3 ธันวาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์ทำนุบำรุงศิลปวันธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญรับชมการแสดง "ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔"

พบกับการแสดงพื้นเมืองรองเง็งวงอัสลีมาลา และขับรถเพลงพระราชนิพนธ์ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๙

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๒๐ - ๑๙.๒๐ น.