ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิศา ธรรมบัญชา ได้รับการจดแจ้งลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

8 กรกฎาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมทรัพย์สินทางปัญญา

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิศา ธรรมบัญชา ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี ได้รับการจดแจ้งลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 8-10 มิถุนายน พ.ศ.2565 ประเภท วรรณกรรม ลักษณะงาน งานนิพนธ์ จำนวน 10 เรื่อง เลขที่จดแจ้ง ว.047952-ว.047959, ว.047971-ว.047972