กิจกรรมยกระดับสมรรถนะครูเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “Active Learning เรียนและวัดผลอย่างไรในศตวรรษที่ 21”

22 กรกฎาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์บริการวิชาการ

ขอเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมยกระดับสมรรถนะครูเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “Active Learning เรียนและวัดผลอย่างไรในศตวรรษที่ 21” ภายใต้โครงการบริการวิชาการ ระหว่างวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา