ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์ ได้รับการจดแจ้งลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

8 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมทรัพย์สินทางปัญญา

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้รับการจดแจ้งลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเภท วรรณกรรม เลขที่จดแจ้ง ว.048215 เรื่อง “บทเพลงแห่งชีวิตและความทรงจำ”