สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญชวนส่งบทความวิชาการ และวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

8 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์วิจัย

                        

                

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

วันที่

ลิงค์

1

14th  National and International Conference on Administration and Management.

30 ม.ค. 2566

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

2

19th  International Social Sciences and Business ResearchConference.

27 ก.พ. - 1 มี.ค. 2566

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

3

17th  National and International Conference on Humanities and Social.

27 มี.ค. 2566

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

4

8th  National and International Virtual Conference on Multidisciplinary Research.

24 เม.ย. 2566

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

5

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 24

22 พ.ค. 2566

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

6

20th  International Social Sciences and Business Research Conference.

26 - 28 มิ.ย. 2566

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม... คลิก