คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม “สืบสานประเพณีลอยกระทง”

9 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม “สืบสานประเพณีลอยกระทง” ณ ลานน้ำพุ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภายในงานมีการจัดประกวดกระทง ซึ่งตัวแทนคณะครุศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภทกระทงสวยงาม