สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิธีการใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)

22 ธันวาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์วิจัย

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิธีการใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch) ซึ่งเป็นระบบที่ให้บริการผู้ใช้งาน รวบรวมงานวิจัยทางการศึกษาและเผยแพร่งานวิจัย ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยกำหนดการอบรมในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Webex ให้กับคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดจัด 5 ครั้ง ในช่วงเดือนมกราคม 2566 (ไม่มีค่าลงทะเบียน) 

สอบถามรายละเอียด โทร 02-6687123

ครั้งที่ ๑
วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖
https://me-qr.com/nSGxVMX
ครั้งที่ ๒
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖
https://me-qr.com/Luhmm1X
ครั้งที่ ๓
วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖
https://me-qr.com/R๙WqSos
ครั้งที่ ๔
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖
https://me-qr.com/JbDMM4p
ครั้งที่ ๕
วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖
https://me-qr.com/Mvcgvj7
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด