ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง "นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม"

5 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์วิจัย

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง "นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม"
ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://kris.ives3.ac.th/conference/