สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการวิจัยสหศาสตร์นานาชาติ ห้วงปี 2566

12 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์วิจัย

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญร่วมส่งบทความวิชาการและวิจัย เพื่อเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ
โดยกำหนดจัดการประชุมวิชาการวิจัยสหศาสตร์นานาชาติ ห้วงปี 2566 จำนวน 12 ครั้ง ซึ่งบทความที่ผ่านการพิจารณานำเสนอบทความ
จะได้รับการตีพิมพ์บทความและตีพิมพ์บทความฉบับสมบูรณ์

ติดต่อสอบถาม โทร. 099-156-2232

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.imrc-psaku.com/home