สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรม

12 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์วิจัย

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมโครงการอบรมต่างๆ ดังนี้ 

1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สถิติเพื่อการวิจัย... ที่ใช้ได้จริง"

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

P2.png

2.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Red Modern Webinar (Poster (Landscape)) (1).png

3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา... จากจุดเริ่มต้น สู่การตีพิมพ์ให้ได้จริง”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Dark Blue and Orange Modern Bold Seminar For Business Poster (3).png

 

สอบถามรายละเอียด โทร.080-597-2894

Facebook : arm.red.94