ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 15 "Collaborative reflections on language, Culture, and Society for a Sustainable Future"

12 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์วิจัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 15 "Collaborative reflections on language, Culture, and Society for a Sustainable Future"
ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2566

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 7428 6675

http://www.iw2.libarts.psu.ac.th/ichiss/