ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ส่งผลงานวิชาการ และประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ

19 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญผู้สนใจส่งงานวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติ "Innovation in Education for Sustainability" ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561 ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด