ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม : ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562

28 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม : ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 หากท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยได้ที่ http://www.nrms.go.th ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด