ประชาสัมพันธ์ โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System

29 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดโครงการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System จึงขอเชิญชวนให้อาจารย์และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว รายละเอียดโครงการดังเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด