ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การให้บริการดีโอไอกับสารสนเทศการวิจัยดิจิทัล

29 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดสัมมนาเรื่อง การให้บริการดีโอไอกับสารสนเทศการวิจัยดิจิทัล เพื่อเผยแพร่นโยบายการขอรับบริการตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) และการให้บริการออกรหัสตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) รวมทั้งสาธิตขั้นตอนการขอรับบริการ ในวันพุธที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสุคนธา ฮอลล์ ชั้น 6 โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ 

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว โดยส่งแบบตอบรับไปยัง โทรสาร 0-2579-6382 หรือ E-mail : [email protected] ภายในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด