การประชุมชี้เเจงงานตลาดนัดวัฒนธรรมปี 2 : Colors of culture

21 พฤษภาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

      เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ทีมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Google Meet                                                  นำโดยอาจารย์วราห์ เทพณรงค์ และบุคลากรในทีมฯ ประชุมนักศึกษาสายครุศาสตรบัณฑิต เพื่อชี้เเจงงาน ตลาดนัดวัฒนธรรมปี 2 : Colors of culture
ที่จะเกิดขึ้นในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งในปีนี้ งานตลาดนัดวัฒนธรรม จะพบกับกิจกรรมการประกวด ได้แก่ การประกวดแต่งกาย การประกวดร้องเพลง การประกวดทำอาหาร                                                  และการประกวดของเล่นพื้นบ้าน อีกทั้งการเปิดบูท ขายอาหารของนักศึกษาทุกสาขาวิชา