คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาด จังหวัดยะลา ประจำปี 2565

2 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยบุคคลากรคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี 2565 ครั้งที่ 60 ณ ศาลหลักเมืองยะลา โดยภายในงานมีการแสดงคนเชิดหุ่นจากนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และกิจกรรมมากมายให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมสนุก