คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญ ทางศาสนา เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ 2565

22 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และคณาจารย์คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญ ทางศาสนา เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา