ทีมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

25 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ทีมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นำทีมโดย อาจารย์ปราณี หลำเบ็ญสะ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของคณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุมอาคาร 24