บุคลากรคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติฯ

8 ธันวาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565อาจารย์ ดร.พิชามญช์ จันทุรส พร้อมด้วยบุคลากรคณะครุศาสตร์
เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ
และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา