คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม “เทศกาลตรุษจีน” 2566

19 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์  จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม “เทศกาลตรุษจีน” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธาน เปิดกิจกรรมดังกล่าว ณ ลานวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา