คณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณรายได้ ปี 2567"

24 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมงานวิจัย

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 คณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณรายได้ ปี 2567" จัดขึ้นเพื่อให้นักวิจัยนำเสนอ Logical FRAMEWORK ในการประเมินคุณภาพของข้อเสนอโครงการวิจัยกลุ่มการศึกษา วิทยากรโดย รศ.ดร.เกษตรชัย และหีม และ รศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม โดยมี ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าวฯ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)