คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประเพณีสงกรานต์ 2566

5 เมษายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 5 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์  จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประเพณีสงกรานต์ 2566 ภายในงานมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป, ทรงน้ำพระ, รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และร่วมรำวงวันสงกรานต์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประทานกล่าวเปิดพีธี ณ ลานวัฒนธรรมนำสันติสุข ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา