ขอแสดงความยินดี อาจารย์สาวิตรี มะดอมะ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2566 ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

1 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมงานวิจัย