ฝ่ายวิจัย ฯ คณะครุศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนและร่วมวิจัยกับเครือข่าย เพื่อติดตามการพัฒนาสมรรถนะครู ด้านการวิจัยในชั้นเรียน แก่คุณครูโรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา และโรงเรียนดารุลอุโลมนิบงบารู

1 มิถุนายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบริการวิชาการ

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 อาจารย์ปราณี  หลำเบ็ญสะ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรภายในฝ่าย ฯ ร่วมแลกเปลี่ยนและร่วมวิจัยกับเครือข่าย เพื่อติดตามการพัฒนาสมรรถนะครู ด้านการวิจัยในชั้นเรียน แก่คุณครูโรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา อ.บันนังสตา จ.ยะลา และโรงเรียนดารุลอุโลมนิบงบารู อ.เมือง จ.ยะลา ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ