คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรม “ตลาดนัดวัฒนธรรม ปี 3 : ย้อนวันวาน สืบสานวิถีชายแดนใต้”

12 กรกฎาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม “ตลาดนัดวัฒนธรรม ปี 3 : ย้อนวันวาน สืบสานวิถีชายแดนใต้” ภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมให้โอวาสแก่ผู้เข้าร่วมงาน ภายในงานมีการแสดงศิลปะพื้นบ้าน “ศิละตารี”, และการประกวดต่าง ๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาและผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ ลานวัฒนธรรมและลานกล้วยไม้ ชั้น 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา