ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

1 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารจากโรงเรียนสาธิต มรย.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1  ปีงบประมาณ 2562

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด