กิจกรรมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

7 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมสาธิต มรย.

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๔๕ น. ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา