กิจกรรมทำบุญโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

20 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมสาธิต มรย.

ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมทำบุญโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องอนุบาล ๒/๒ (พิธีทางศาสนาพุทธ) และห้องอนุบาล ๒/๓ (พิธีทางศาสนาอิสลาม) ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา