การแข่งขันทักษะระดับเขตพื้นที่การศึกษา "ยะลา ยาลัน"

10 พฤศจิกายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมสาธิต มรย.

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะระดับเขตพื้นที่การศึกษา

งาน "ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้" ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559

ณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา