รางวัลชมเชย (ระดับประเทศ) (TEDET) ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2559

7 ธันวาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ความภูมิใจสาธิต